https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-12-20/12_01_38-3cb42ebe-c537-418a-8628-7494a7ea463f.jpg
Cambodia National Flag/ Quốc kỳ Campuchia
4 views
2 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 60
Total Edition: 100
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
Cambodia's national flag is the only national flag in the world where there is a construction that is Angkor Wat. When you buy this NFT, you will immediately receive 200 AFFCUP22 and TrustKeys to accompany the AFF Cup tournament in the minigame program "Instant prediction, play immediately to win big" to become the recipient of the highest prize of the program! (Only allow to activate bonus 1 time, do not accept transfer NFT) Quốc kỳ Campuchia là quốc kỳ duy nhất trên thế giới xuất hiện một công trình xây dựng đó là Angkor Wat. Khi mua NFT này, bạn sẽ được nhận ngay 200 AFFCUP22 cùng TrustKeys đồng hành giải đấu AFF Cup trong chương trình minigame “Dự đoán liền tay, chơi ngay trúng lớn” để trở thành người nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình! (Chỉ cho phép kích hoạt bonus 1 lần, không chấp nhận hình thức chuyển đổi)
Trading History
Comments
More from this collection
No Data