https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-12-20/14_04_52-12ad280b-7836-4abe-9ce5-18a5286da4e3.jpg
Reindeer / Tuần Lộc
11 views
3 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 74
Total Edition: 100
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
From wooden figurines, to ornate ornaments, to Santa's trusted companion, reindeer have become an essential symbol of Christmas joy. When you buy this NFT, you will immediately receive 200 AFFCUP22 and TrustKeys to accompany the AFF Cup tournament in the minigame program "Instant prediction, play immediately to win big" to become the recipient of the highest prize of the program! (Only allow to activate bonus 1 time, do not accept transfer NFT) Từ những bức tượng nhỏ bằng gỗ, đến đồ trang trí công phu, đến người bạn đồng hành đáng tin cậy của ông già Noel, tuần lộc đã trở thành một biểu tượng thiết yếu của niềm vui Giáng sinh. Khi mua NFT này, bạn sẽ được nhận ngay 200 AFFCUP22 cùng TrustKeys đồng hành giải đấu AFF Cup trong chương trình minigame “Dự đoán liền tay, chơi ngay trúng lớn” để trở thành người nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình! (Chỉ cho phép kích hoạt bonus 1 lần, không chấp nhận hình thức chuyển đổi)
Trading History
Comments
More from this collection
No Data